Werkpunt

De stroom en spanning die een fotovoltaïsche module of array produceert bij aansluiting op een belasting. Het werkpunt is afhankelijk van de belasting of de batterijen die op de uitgangsaansluitingen van de array zijn aangesloten.

« Back to Glossary Index

Geef een reactie

Scroll to top