Photovoltaic effect

Het fenomeen dat optreedt wanneer fotonen, de “deeltjes” in een lichtbundel, elektronen losraken van de atomen die zij treffen. Wanneer deze eigenschap van licht wordt gecombineerd met de eigenschappen van halfgeleiders, stromen elektronen in één richting over een junctie, waarbij een spanning wordt ingesteld. Met de toevoeging van circuits, stroom zal stroom en elektrische stroom beschikbaar zijn.

« Back to Glossary Index

Geef een reactie

Scroll to top