Kwalificatietest

Een procedure die wordt toegepast op een geselecteerde reeks fotovoltaïsche modules die de toepassing van gedefinieerde elektrische, mechanische of thermische belasting op een voorgeschreven manier en hoeveelheid omvat. Testresultaten zijn onderworpen aan een lijst met gedefinieerde vereisten.

« Back to Glossary Index

Geef een reactie

Scroll to top