DOD

Ontladingsdiepte (DOD) – De ampère-uren verwijderd van een volledig opgeladen cel of batterij, uitgedrukt als een percentage van de nominale capaciteit. Het verwijderen van 25 ampère-uren uit een volledig opgeladen cel met een totale capaciteit van 100 ampère resulteert bijvoorbeeld in een ontladingsdiepte van 25%. Onder bepaalde omstandigheden, zoals ontlaadsnelheden die lager liggen dan de snelheid waarmee de cel wordt beoordeeld, kan de ontladingsdiepte meer dan 100% bedragen.

« Back to Glossary Index

Geef een reactie

Scroll to top